Om Bil i Rogaland

Bil i Rogaland er et bilmagasin på nett som forteller de gode historiene om bil, informerer om hva som rører seg i bilbransjen, samt gir tips og råd til godt bilhold.

God lesing, bilder og film om bil i Rogaland

Vi liker video. Derfor inneholder mange av våre artikler film. Du får intervjuer av sentrale personer i bil-miljøet, prøveturer i aktuelle biler og forslag til hvor du kan se klassiske biler.

Med egen filmmaker, journalist og fotograf ønsker vi å lage historier som engasjerer deg og kanskje også lærer deg noe du ikke allerede visste.

Du er hjertelig velkommen til å nyte den gode bilhistorien.

Bil i Rogaland eies og publiseres av Ringrever AS.